Clearfix Şeffaf Plak

Ortodonti Tedavi Protokolu – Açık Kapanış

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde, açık kapanış ortodonti tedavisini yapan hekimler 2 e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Tecrübeli

8.1 Ekstrüzyon ve mesializasyon/labiolingual hareket
8.2 Harici ekipman kullanımı ile ekstrüzyon
8.3 Cerrahi öncesi Clearfix ve devamında cerrahi müdahale
8.4 Açık kapanış korunur, estetik hizalanma sağlanır

C) Yeni Uygulayıcı

8.1 Ekstrüzyon ve mesializasyon/labiolingual hareket
8.2 Harici ekipman kullanımı / Yardımı ile Ekstrüzyon

 

Açık Kapanış Ortodonti Tedavisi 

Açık kapanış dental yada iskeletsel bir sorun olabilir. Pratisyen,
hastanın diş et profilin, maksillar arkformunu, lateral mandibular ark
formunu iyi incelemelidir.(lateral sefolometrik röntgen ile ) İskeletsel
açık kapanışın özellikleri: uzun ve dar yüz şekli
Açık kapanışı Clearfix ile düzeltmenin en öngörülebilir yöntemi,
keserlerin arkaya doğru angulasyon verilmesidir.Böylece ısırığı derinleştirmek
için göreli ekstrüzyon efekti yaratır. Bazı vakalarda, açık
kapanış, özellikle posterior bölgede kötü bukkal-lingual oklüzyon
kordinatlaşmaya sebep olur.
İskeletsel açık kapanış vakaları, iskeletsel çözüm yöntemleri ile tedavi
edilmelidir.Bu sebeple bu tarz vakalarda orthognathic ameliyat durumu
ele alınmalıdır. Clearfix’in açık kapanış tedavilerinde uygulanması
için vakanın dental açık kapanış olduğuna emin ol.

Açık Kapanış Tedavi Yaklaşımları

8.1 Açık kapanışı düzeltmek için anterior dişler extrüze edilebilir.Eğer
çarpışıklık var ise, yer açmak için IPR uygulanabilir
8.2 Dişlere ataçman/buton takılması ve ekstrüze edilmesi bu yolda
uygulanacak en kararlı seçim olacaktır.Kemiğin tekrar şekillenmesi
için yeteri kadar zamanın tedavi planlamasına eklendiğinden emin
olunmalıdır. Bu şekilde relapsıda önlenebilir.
8.3 Bir iskelet açık kapanış olan bir hastayı tedavi ederken, ameliyat
planı bir ağız cerrahı ile koordine edilmeli ve tedavi hedefini kabul
etmek için hasta ile yapılan nihai bir tartışma olmalıdır. Hedef belirlendikten
sonra hasta, ameliyat öncesi plak takmaya başlayabilir
Ameliyattan sonra, hasta gerekli kalan hizalamayı tamamlamak için
kısa bir tedavi aşamasından yararlanabilir.
8.4 İskelet açık kapanış düzeltmesi bir seçenek değilse dişleri hizalayarak
açık kapanışı koruyan bir tedavi hedefi düşünülebilir.

 

Posted in Şeffaf Plak TedavisiLeave a Comment on Ortodonti Tedavi Protokolu – Açık Kapanış

Tedavi Protokolleri – Derin Kapanış

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde, dar ark ortodonti tedavisini yapan hekimler 2 e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Tecrübeli (+30 Vaka)

7.1 Ataçmanlar ile intrüzyon
7.2 Derin kapanış korunur, estetik düzeltme sağlanır
7.3 Cleafix düzenleme sonrası posterior restorasyonlar
7.4 Clearfix ve ek olarak Posterior ekstrüzyon(Harici ekipman
kullanımı ile)

C) Yeni Uygulayıcı (0-10 Vaka)

7.1 Ataçmanlar ile intrüzyon
7.2 Derin kapanış korunur, estetik düzeltme
sağlanır

Vertikal düzlemde ki problemlerin genel adı derin kapanış olarak
tanımlanır. Okluzal fonksiyonun düzenlenmesi adına derin kapanışın
kapanması önemlidir. Derin kapanışın düzenlenmesi ile oklüzyon
balansı da düzenlenir.
Bazı Class II vakalarında dişler palatal mukozada
pekte istenmeyen yerlerde çıkagelebilir
Bu problemi çözmek için Spee eğrisinin alt keserlerin intrüzyonu ile
birlikte seviyelemek gerekebilir.
Özellikle yetişkin hastalarda görülen derin kapanışın bir diğer sebebi
posterior bölgede görülebilecek düzensiz dizilimler olabilir.
Hasta yaşına ve alışkınlıklarına bağlı olarak parafonksiyonel davranışlar
görülebilir. İşte tam bu nokta da Bruksizim karşımıza sık
olarak çıkabilir. Ek olarak, mandibulanın ileri yada geriye doğru
rotasyonu da derin kapanışa sebep olabilir. Bu tip vakaların çoğunluğunda
geniş kapsamlı posterior-anterior tedavi yaklaşımı gerekir.
Sonuç olarak, hastaya olası tedavi yaklaşımlarını izah ederken
bunların üzerinde dikkatlice durulmasını tavsiye ediyoruz.
Planlama Notları
7.1 Clearfix sistemi, çok başarılı bir şekilde keserleri intrüze
edebilir. Özellikle alt keserleri. Burdaki başarının sırrı, plakların ağızda
sıkı sıkıya oturmasını sağlayacak olan molar bölgede ki ek ataçmanların
konumlanmış olmasıdır.
7.2 Bazı durumlarda, hasta ve klinisyen derin ısırığı korumayı
seçebilir. Bu vakalarda hastaya, estetik uyum sağlansa da işlevsel oklüzyonun
devam edeceğini bildirmek önemlidir.
7.3 Clearfix tedavisi posterior restorasyonlar ve harici ekipmanların
kullanımı ile kombine edilebilir. Posterior ekstrüzyonların
sadece plak ile uygulanmasından kaçınılmalıdır. Restorativ uygulamalar
ile kombine olunacak tedavi de ideal olanı tedavinin bitirilmesi
ile restorasyon çalışmalarına hazırlanmaktır
7.4 Posterior ekstrüzyon ile harici ekipmanların kullanımı; vertikal
elastiklerin butonlara bağlanması ve ters ark teli kullanımı söz
konusu olabilir. Sadece ataçmanlar ile ekstrüzyondan kaçınılmalıdır.

Klinik Notlar

Ataçmanlar

Clearfix sisteminde, ataçmanlar kompozit dolgu yardımı ile dişler
üzerinde konumlandırılır. Bu kompozit ataçmanlar, tedavide kullanılan
plakların bu dişler üzerindeki hareketini veya sıkılığını arttırmak
için dişler üzerinde momenti artırmak üzere konumlandırılırlar.
Ataçmanlar, butonlar veya diğer harici yardımcı bağlantılar ile
karıştırılmamalıdır..
Ellipsoid ataçmanlar, intrüzyon, ekstrüzyon ya da rotasyon gerekli
olan durumlarda kullanılabilir.
Dikdörtgen ataşmanlar; önemli dikey veya rotasyon hareketlerinin
yokluğunda aletin retantion’u (sıkı sıkıya oturması)’nı artırmak için
kullanılır. Genellikle çekimli vakalarda çekim alanına bitişik dişlerin
her birine yerleştirilirler

 

Posted in GenelLeave a Comment on Tedavi Protokolleri – Derin Kapanış

Tedavi Protokolleri – Dar Ark

 

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde, dar ark ortodonti tedavisini yapan hekimler 2 e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Tecrübeli

6.1 Ekspansiyon/ IPR
6.2 Rapid palatal ekspansiyon sonrası Clearfix tedavisi
(Bazı yetişkin hastalarda da etki görülebilir)
6.3 Dar arkın düzenlenmesi,Estetik-ideal gülüş yaklaşımı

C) Yeni Uygulayıcı

6.1 Ekspansiyon/ IPR

Dar Ark

Düzgün bir dental arkı U harfi ile tanımlarsak, dar arkı geometri V
harfi ile tanımyalabiliriz. Bu vakalarda genel olarak çapraz kapanış
görülür.
Anterior açıdan bakıldığında, gülme hattında premolar ve molar
dişler gözükebilir. Dar arklarda, genel olarak üst posterior dişler
gülüş hattında gözükmezler ve genel olarak linguale doğru tork
almışlardır. Başarılı bir tedavi için, planlama hastanın beklentileri ve
yukarı da bahsedilen gülüş hattı fonksiyonlarını hesaba katmalıdır.
Periodontal desteğin olması koşulu ile dar arkın genişletilmesi ark
formunu ve gülüş hattını daha estetik hale getirebilir.
Planlama Notları
6.1 3 mm’ ye kadar posterior ekspansiyon şeffaf plak tedavisi ile
başarılı sonuçlar verir.
Genel bir kılavuz olarak, posterior segmentteki bukkal kısımdaki
kemiğe bakarak, dental arkın genişletilip genişletilemeyeceğini belirleyiniz.
Dental genişleme seviyesindeki kısıtlayıcı faktör, mevcut bukkal
kemik miktarı ve üstte bulunan periodonsiyumdur. Eğer dişler lingual
yönde tork almışlar ise ve bukkal kısımdaki kemik ve periodonsiyum
miktarı yeterli ise, o zaman dar arklarda dental ekspansiyon
iyi bir tedavi seçeneğidir
6.2 İskeletsel ekspansiyon, şeffaf plak tedavisi ile tek başına
sağlanamaz. Cerrahi genişlemeyi takiben hizalama için clearfix
kullanılabilir. Bazı genç hastalar için cerrahi dışı rapid palatal ekspansiyon
ve sonrasında Clearfix tedavi de seçenek olabilir.
6.3 Anterior bölgede estetik hizalanma için endikasyon sağlamaktadır
fakat posterior bölge için limitasyonları mevcuttur.

Klinik Notlar
Ekspansiyon
Posterior genişlemesi programlanırken, posterior segmenti bölgesel
olarak genişletiriz. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce mevcut
şeffaf plağın tam oturduğundan ve dişlerin öngörülen konuma
geldiğinden emin olun. Plakların ankoraja yardımcı olması için bicuspid’ler
üzerinde ataçman konumlandırabilir..
Plakları kullanım süresini 3 haftaya çıkarmak faydalı olabillir. Ekspansiyon
sırasında posterior bölgedeki doku seviyelenmesi dikkatle
incelenmelidir. Her randevuda genişletmenin seviyelenmesi takip
edilmeli ve agresif ekspansiyondan kaçınılmalıdır.
Önemli Not: Dişler genişletilirken “Açık Kapanış” eğilimi olup olmadığını
kontrol edin. Okluzal ilişkiler, kapanışın tamamen kapanmasını
önleyen oklüzal bir durum ile sonuçlanabilir.

Posted in GenelLeave a Comment on Tedavi Protokolleri – Dar Ark

Tedavi Protokolleri – Class III

 

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman (+30 Vaka)

5.1 Class III korunur, estetik düzeltme sağlanır düzeltme sağlanır
5.2 Diş Çekimi/Kamuflaj
5.3 Restorasyon amacıyla üst keserler mesialize edilir.
(yada vestibüle doğru hareket)
5.4 IPR sonrası distalizasyon( ya da linguale doğru hareket)
5.5 Cerrahi müdahale ve sonrasında Clearfix
5.6 Diş çekimi ve sonrasında Class III elastik kullanımı

B) Tecrübeli (30-10 Vaka)

5.1 Class III korunur, estetik düzeltme sağlanır
5.2 Diş Çekimi/Kamuflaj
5.3 Restorasyon amacıyla üst keserler mesialize edilir.
(yada vestibüle doğru hareket)
5.4 IPR sonrası distalizasyon( ya da linguale doğru
hareket)

C) Yeni Uygulayıcı

5.1 Class III korunur, estetik düzeltme sağlanır düzeltme sağlanır

 

Class III

 

Class III vakalar iskeletsel ve dental olmak üzere iki türde incelenir.
Sonuç olarak Orta yüz hatası yada maxillanın normalden önde olması
olarak tanımlanır.
Not etmekte fayda var, Class III vakaların büyük çoğunlu iskeletseldir.
Genel olarak agresif protüze olmuş üst keserlerin ve protüze olmuş
alt keserlerin görüldüğü vakalardır. İskeletsel olanların tedavisi cerrahi
müdahale gerektirir.
Class III vakaları, oklüzyon ilişkisine bağlı olarak dental kamuflaj yöntemi
ile de tedavi edilebilir. Bu durumda, mevcut olan herhangi bir
diş telafisi düzeltilmemekte ve alttaki tutarsızlığı maskelemek için
gerekli diş hareketleri yapılır. Bu temel yaklaşım farkından dolayı, bir
Sınıf III malokluzyon olan bir hastayı başarılı bir şekilde tedavi etmek
için sorunun doğasını belirlemek ve hastanın beklentilerinin belirlenmesi
büyük önem taşımaktadır.
Class III hastalarda sentrik okluzyon ve başa başa kapanış çok sık
görülür. Bu kayma sebebiyle anterior okluzal ilişkilerden hasta rahatsız
olabilir ve daha rahat bir kapanış/pozisyonlama arzu edebilir.
Kayma miktarının ve yönünün tam belirlenmesi; tedavi opsiyonun
belirlenmesindeki anahtardır. Bu tanımlamalara göre hastaya cerrahi
müdahale ya da cerrahisiz tedavi önerilir.
Planlama Notları
5.1 Amaç; Class III elastikleri kullanarak üst keserleri ilerleterek positiv
overjet oluşturmak ve alt keserleri retrüze etmektir. Genel olarak,
üst anterior da çarpışıklık ve yeterli periodontum destek vardır dişleri
hizalamaya yardımcı olacak.
5.2 Üst çenede yetersiz ark uzunluğu bulunuyorsa, kasıtlı olarak
mesafe oluşturarak positif overjet sağlanır ve restorativ uygulamalar
ile tedavinin bitirilmesi sağlanır. Restorativ uygulamalar öncesi,
teknisyen ve lab ile arzu edilen dişlerin gerekli yerlere gelmesi
görüşülebilr.
5.3 Alt çenede dişleri geri çekmek ya da distalize etmek için yer darlığı
var ise, yer sağlanması amacıyla diş çekimi yapılır.Çekimli vakalarda,
kök paraleliği sağlamanın tedavinin başarısında önemli olduğunun
bilincinde olunmalıdır. Ayrıca Class III elastiklerinin ve harici ekipman/sabit
ortodontik tedavi ekipmanlarının kullanımı gerekli olabilir
kök paralelliğini korumak adına..
5.4 Eğer yer darlığı var ise ve diş çekimi uygun değilse, İPR tekniği
kullanılabilir. Aynı şekilde kaninden molara olan bölgenin distalizasyonu
yada geri çekilmesi de bir başka opsiyon olabilir. Kaninleri geri
çekmek için distalinden IPR uygulamak daha iyi bir Class I ilişkisi
sağlamak adına önemli olabilir. Eğer kaninler zaten Class I ise fakat
yetersiz overjet var ise, İPR kullanımı yine söz konusu olabilir.
5.5 Bazı vakalarda, pozitiv overjet dental kamuflaj ile daha iyi bir hale
getirilemez, hatta diş çekimleri ile bile de. Cerrahi müdahale olmadan
çözülemeyecek bu vakalarda, estetik bir hizalama tek çözüm olabilir.
Tedavi sonunda hasta beklentilerinin karşılanmaması durumuna
hazırlıklı olmak adına cerrahi müdahale opsiyonları da daha Clearfix
tedavisine başlamadan hastaya aktarılmalıdır.
5.6 Clearfix Şeffaf Plak yaklaşımı ile ortognatik cerrahi kombine
edilebilir; başlangıç olarak plaklar ile hizalanma ve ark koordinasyonu
sağlandıktan sonra devamında ortognatik cerrahi müdahale
takip edilebilir. Sabit ortodontik braket tedavisi genellikte cerrahi
müdahalenin hemen öncesi ark mesafesini kontrol etmek amacıyla

ve paslanmaz çelik tellerin braketler içine pasif olarak oturması ile
yapılır.
5.7 Bazı Class III vakaları, diş çekimi ve devamında dental kamuflaj
ile çözülebilir Clearfix bu vakalarda başlangıç hizalanması için ve
mesafe kapatılması için kullanılabilir. Dişlerin final kök pozisyonuna
bağlı olarak, segmente ark tekniği kullanılarak diş kökleri optimize
edilebilir.
5.8 Cerrahi müdahale ve diş çekimi arzu etmeyen hastalarda posterior
ilişki değiştirilmeden estetik bir hizalanma sağlanabilir.Bu durumda
Clearfix sistemi sadece estetik bir ark elde etmeyi sağlarken,
olabildiğince kapanış ilişkileri korunur.

Posted in GenelLeave a Comment on Tedavi Protokolleri – Class III

Tedavi Protokolleri – Class II

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman (+30 Vaka)

4.1 Class II korunur, estetik düzeltme sağlanır düzeltme sağlanır
4.2 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı sonrası Clearfix tedavisine geçilebilir
4.3 IPR Kanin Molar Arası
4.4 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı sonrası Clearfix tedavisine geçilebilir
4.5 Ameliyat öncesi Clearfix tedavi uygulanabilir. Sonrasında ameliyat uygulanabilir.
Clearfix tedavisine geçilebilir
4.6 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı söz konusu
4.7 Distalizasyon ile Class II düzeltilir, Class II elastikleri veya İPR kullanılır
4.8 IPR Kanin -Molar Arası
4.9 Class II korunur, estetik düzeltme sağlanır Clearfix tedavisine geçilebilir

B) Tecrübeli (30-10 Vaka)

4.1 Class II korunur, estetik düzeltme sağlanır
4.2 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı sonrası
Clearfix tedavisine geçilebilir
4.3IPR Kanin Molar Arası
4.4 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı sonrası
Clearfix tedavisine geçilebilir

C)Yeni Uygulayıcı

4.1 Class II korunur, estetik düzeltme sağlanır düzeltme sağlanır

 

Class II

Üst ve alt birinci molar dişlerin uyumu oklüzyonun temel taşını
oluşturur.Üst çenede birinci moların mesio-bukkal tüberkülü, alt
çenede bukkal fossanın mesialini tıkadığında Sınıf II molar ilişki ortaya
çıkar.
Sonuç olarak, bütün üst dişler, alt arktaki muadillerinden daha ileri
doğru eğilimli olurlar. Premolar ve köpek dişleri düzgün şekilde iç
içe geçmiş değildir ve üst dişler alt keserlerin çok ilerisindedir ya da
fazladan protüze olmuşlardır.
Çoğu Class II malokluzyonda üst kesiciler prokline olmuşlardır (ileri
doğru kaymışlardır ve tork açıları artmıştır.) ve sonuç olarak artmış
bir overjet ile karşı karşıya gelinir. Bu vakalara Class II-Subdivizyon 1
adı verilir.
Bazı Class II vakalarında üst keserler retrüzyona uğramışlardır. (negatif
tork, aşırı dik açılandırma) Sonuç olarak, santrallerde normale
yakın bir overjet görünür. Fakat lateraller genel olarak prokline
olmuşlardır. Bu sınıfa da Class II Subdivizyon 2 adı verilir. Bu sebeple,
sağ ve sol taraftaki molar ilişkide farklılaşmalar görülür. Sağ tarafta
Class II ve sol tarafta Class I gözüken vakalar Class II subdivizyon sağ
olarak tanımlanır. Class II subdivizyon sol ise, sol tarafta tek taraflı
Class II gözükmesi durumudur. Bu vakalarda genel olarak orta hat
düzensizlik gösterir.

Class II molar ilişki farklı şiddetlere sahiptir. Kapanıştaki düzensizlik
1–2 mm (hafif Class II) 3 mm’ye kadar (end-on Class II) to 6 mm
(full cusp Class II), ya da daha fazla. Efekt olarak anterior okluzyonda
düzensizlikler gözükür, artmış overjet de çoğu vakada sabittir.
Class II molar ilişki; dental yada iskeletsel sorunlara işarettir. Dental
Class II vakaları şu şekilde tanımlayabiliriz; ikinci moların erken kayıp
edilmesinden ötürü, üst birinci molarların mesiale doğru sürüklenmiştir.
Eğer anterior da artmış-büyük overjet var ise ya da üst keserler
pozitiv tork almışlar ise (geriye doğru eğilmişler ise) bu çok büyük
ihtimalle iskeletsel Class II vakası olarak tanımlanacaktır. Lateral sefolometrik
kafa filmi kullanarak sagital düzlenim tanısı yapılabilir.
Lateral sefolometrik film yokluğunda, profil resimleri de belirli bir yol
haritası çıkarabilir. İncelenmesi gereken üst ve alt çene konumları ve
dudak ilişkileri olacaktır. İskeletsel Class II vakaları genelde convex
profile sahiptir ve alt çene genel olarak üst çeneden daha geridedir.
Class II vakanın tedavisinde, yaş ve büyüme potansiyeli öncelikli
olarak değerlendirilecek parametreler arasındadır. Büyüme çağında
ki Class II vakalarında, tedavinin başarılı tamamlanması için büyüme
çağına uygun revizyonlara sahivp bir tedavi planlaması yapılmalıdır.
Bunlara headgear (başa takılan aparatlar, herbst uygulamaları ve
twin block uygulamaları ve bionator örnek verilebilir.
Tedavinin ilk amacı; Class II ilişkiyi Class I haline getirmek olmalıdır.
Sagital problemler çözüldükten sonra hizalanma problemleri çok
basite indirgenebilir.
Büyümeyen yetişkin Sınıf II vakasının tedavisi temelde altta yatan
iskelet tutarsızlığının düzeltilmesinin istendiği veya hastanın kaygılarını
gidermek için bir diş kamuflajı çözeltisi yeterli olup olmadığına
bağlı olacaktır.İskelet tutarsızlığının düzeltilmesi isteniyorsa,
ortognatik cerrahi en doğru çözümdür.

Planlama Notları

4.1 Üst çenede 2 premoların çekimi ve alt çenede 2 premoların
çekimi sonrası, Clearfix tedavisi ve harici ekipmanların kullanımı
söz konusudur. Bu düzenleme, Aligner ve Sabit tedavide uzman
klinisyenler tarafından uygulanmalıdır. Tedavinin amacı, Class I kanin
ilişkisine sahip olmak ve molarlarda full Class II ilişkisi, optimum overbite
ve overjet ilişkisi olacaktır.
4.2 Üst dişlerin distalizasyonunda, Class II elastiklerinin kullanımı
ile ankoraj sağlanarak, anterior Class I ilişkisi ve iyi anterior overjet
ilişkisi sağlanabilir.
Distalizasyon vakalarının tedavisi ortalamadan çok daha uzun
sürmektedir. Sebebi çok daha fazla dişin hareket ettirilecek olması ve
aligner mekaniğinin aynı anda bütün dişleri hareket ettirmeye izin
veren bir mekaniğe sahip olmamasıdır. Sonuç olarak hasta korperasyonu
ve motivasyonu tedavinin başarıyla tamamlanması adına
çok önemlidir. Üst molar dişler distalize edileceği zaman, posterior
oklüzyon yükseltileri oluşabilir. Relapsı önlemek amacıyla, tedavinin
sonunda okluzyonun balanslanması adına okluzal mölleme yapılması
gerekebilir.
4.3 Molarları Class II’de bırakmak ve kanin ilişkisini
Class I haline getirmek (distalizasyon ile) amaç edinilir.
4.4 Molar ve kanin Class II ilişkisi aynen korunur, sadece anterior
keserlerin estetik sıralanmasına fokuslanır. Aynı şekilde anterior overjet’de
mevcut haliyle korunur. Overjetin aynı şekilde bırakılmasıyla
relaps sorununu bloke etmiş olursun.
4.5 Cerrahi müdahale öncesi Clearfix tedavisiyle ideal sıralanma ve
arklar arasında birbiriyle koordineli bir okluzyon sağlanır.Ameliyatta
yapılacak müdahaleye uygun bir Clearfix Planlaması burda sözkonusu
olacaktır.Ameliyat öncesi harici ekipmanların kullanımı da söz
konusu olabilir.Bu şekilde ark uzunluğu korunabilir.Bu durumlarda
paslanmaz çelik tel kullanılır ve aktivasyon verilmez.Pasiftir
4.6 Üst ve alt çeneden iki premoların çekimli olduğu durumlarda, tedavinin
arzu edilen şekilde bitirilmesi amacıyla harici ekipmanların
kullanımı ya da Clearfix ile kombine edilmesi söz konusu olabilir.
Oluşabilecek komplikasyonlar ve relaps tehlikesi nedeniyle bu uygulamayı
harici ekipman ve Clearfix tedavisinde uzman (kısaca Ortodontist)
in uygulaması önerilir.
4.7 Üst posterior dişlerin distalizasyonu ile Class II molar ilişkinin
düzeltilmesinde, Class II elastik kullanımı ankoraj artırımını sağlar
ve kanin molar arasının distalizasyonu overjet ilişkisini de düzeltir.
Distalizasyon vakaları genel ortalamadan çok daha uzun süren tedavi
sürelerine sahiptir.Bu sebeple hasta kolerasyonu ve motivasyonu
tedavinin başarılı bitirilmesi adına önemli bir kriter olarak
önümüze çıkar.
4.8 Molarları Class II ilişkisinde bırakmak ve posterior distalizasyon
ile kanin ve anterior alanda düzenleme sağlanabilir.Kısacası sadece
kanin bölgesini Class I haline getirmeye fokuslanırız.Tedavinin
başarısının korunması adına, anterior overjet ilişkisini değiştirmemek
faydalı olacaktır; relapsı önlemek amacıyla.
4.9 Eğer orthognatik cerrahi red edilirse, estetik ark dizilimi bir diğer
tedavi amacı olabilir. Bu durumda, molar ve kanin Class II ilişkisi
korunur ve sadece anterior dişlerin düzgün hizalanmasına fokuslanır.
Aynı şekilde; relapsı önlemek amacıyla, tedavinin başarısının korunması
adına, anterior overjet ilişkisini değiştirmemek faydalı olacaktır;

Posted in GenelLeave a Comment on Tedavi Protokolleri – Class II