Tedavi Protokolleri – Dar Ark

 

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde, dar ark ortodonti tedavisini yapan hekimler 2 e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Tecrübeli

6.1 Ekspansiyon/ IPR
6.2 Rapid palatal ekspansiyon sonrası Clearfix tedavisi
(Bazı yetişkin hastalarda da etki görülebilir)
6.3 Dar arkın düzenlenmesi,Estetik-ideal gülüş yaklaşımı

C) Yeni Uygulayıcı

6.1 Ekspansiyon/ IPR

Dar Ark

Düzgün bir dental arkı U harfi ile tanımlarsak, dar arkı geometri V
harfi ile tanımyalabiliriz. Bu vakalarda genel olarak çapraz kapanış
görülür.
Anterior açıdan bakıldığında, gülme hattında premolar ve molar
dişler gözükebilir. Dar arklarda, genel olarak üst posterior dişler
gülüş hattında gözükmezler ve genel olarak linguale doğru tork
almışlardır. Başarılı bir tedavi için, planlama hastanın beklentileri ve
yukarı da bahsedilen gülüş hattı fonksiyonlarını hesaba katmalıdır.
Periodontal desteğin olması koşulu ile dar arkın genişletilmesi ark
formunu ve gülüş hattını daha estetik hale getirebilir.
Planlama Notları
6.1 3 mm’ ye kadar posterior ekspansiyon şeffaf plak tedavisi ile
başarılı sonuçlar verir.
Genel bir kılavuz olarak, posterior segmentteki bukkal kısımdaki
kemiğe bakarak, dental arkın genişletilip genişletilemeyeceğini belirleyiniz.
Dental genişleme seviyesindeki kısıtlayıcı faktör, mevcut bukkal
kemik miktarı ve üstte bulunan periodonsiyumdur. Eğer dişler lingual
yönde tork almışlar ise ve bukkal kısımdaki kemik ve periodonsiyum
miktarı yeterli ise, o zaman dar arklarda dental ekspansiyon
iyi bir tedavi seçeneğidir
6.2 İskeletsel ekspansiyon, şeffaf plak tedavisi ile tek başına
sağlanamaz. Cerrahi genişlemeyi takiben hizalama için clearfix
kullanılabilir. Bazı genç hastalar için cerrahi dışı rapid palatal ekspansiyon
ve sonrasında Clearfix tedavi de seçenek olabilir.
6.3 Anterior bölgede estetik hizalanma için endikasyon sağlamaktadır
fakat posterior bölge için limitasyonları mevcuttur.

Klinik Notlar
Ekspansiyon
Posterior genişlemesi programlanırken, posterior segmenti bölgesel
olarak genişletiriz. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce mevcut
şeffaf plağın tam oturduğundan ve dişlerin öngörülen konuma
geldiğinden emin olun. Plakların ankoraja yardımcı olması için bicuspid’ler
üzerinde ataçman konumlandırabilir..
Plakları kullanım süresini 3 haftaya çıkarmak faydalı olabillir. Ekspansiyon
sırasında posterior bölgedeki doku seviyelenmesi dikkatle
incelenmelidir. Her randevuda genişletmenin seviyelenmesi takip
edilmeli ve agresif ekspansiyondan kaçınılmalıdır.
Önemli Not: Dişler genişletilirken “Açık Kapanış” eğilimi olup olmadığını
kontrol edin. Okluzal ilişkiler, kapanışın tamamen kapanmasını
önleyen oklüzal bir durum ile sonuçlanabilir.

Posted in Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir