Clearfix Şeffaf Plak

Tedavi Protokolleri – Diastema (Dişlerin arasında mesafe olması)

 

 

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli (30-10 Vaka) C) Yeni Uygulayıcı (0-10 Vaka). Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorativ uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde positive overjet,
2.4 Clearfix ile tüm boşlukların
kapatılması, segmente ark tekniği ya da sabit tedavinin
devamında asistlik etmesi (2-4 mm)
2.5 Bölgelesel olarak mesafelerin Clearfix ile kapatılması
devamında restorativ diş hekimliği uygulamaları
2.6 Clearfix ile tüm boşlukların kapatılması
harici ekipmanların ya da sabit tedavinin devamında
asistlik etmesi (>6 mm)

B) Tecrübeli

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorativ uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde
positif overjet,
2.4 Clearfix ile tüm boşlukların
kapatılması, harici ekipmanların ya da sabit tedavinin
devamında asistlik etmesi
2.5 Bölgelesel olarak mesafelerin Clearfix ile kapatılması
devamında restorativ diş hekimliği uygulamaları

C) Yeni Uygulayıcı

2.1 Tüm mesafenin kapatılması
2.2 Boşlukların birleştirilmesi,
devamında restorative uygulamalar
2.3 IPR/retrüzyon alt ve üst keserlerde
positif overjet,

Diastema

Genel nüfusün büyük çoğunluğunun interproximal boşluklar bulunmaktadır.
Diastema rahatsızlıkların en büyük ortak sorunu, diş
boyutlarında ki tutarsızlıklar, eksik diş, fazla prokline olmuş diş yada
kombinasyonlarıdır.
0-2 mm arası diastema, keserlerin retrüzyonu ile ya da dental ark
çapının küçültülmesi ile kolay bir şekilde tedavi edilebilir ancak bir
şart vardır; dental ark çapının oklüzal ilişkiyi bozmaması.
2-4 mm diastema vakalarında genel olarak aşırı protrüze olmuş dişler
bulunabilir. Eğer diş boyutlarında tutarsızlıklar var ise ve aşırı protüze
olmuş diş yok ise, diastemaların kapatılması genel olarak kötü bir
görünüm ve anterior da kötü oklüzal ilişki oluşturabilir. Bunun gibi
oklüzal ilişkinin bozulacağı durumlarda dental restorasyonlar daha
iyi bir tercih olabilir.
6 mm dan fazla olan diastema vakalar, çoğu zaman anterior bölge
ile sınırlı değildir. Eğer posterior bölgede de diastemalar bulunuyorsa,
bu boşlukların kapatılması mesializasyon anlamına gelir. 6 mm
den fazla olan diastema vakalarında tüm boşlukların kapatılması ile
birlikte ve restoratif uygulamalar ile iyi bir estetik oluşabilir.(Çünkü
mesializasyon sonucunda mesial tipping (angulasyon) oluşacak )
Clearfix tedavisinin diastema vakalarında uygulamasında, birincil
olarak; iyi ark formu oluşturulmalı. Mesializasyon/distalizasyon ya
da ark tipinde ki söz konusu değişiklikler asimetrik ilişki oluşturabilir.
İkincil olarak, anterior dişlerin tork durumları bu vakalarda, iyi
bir estetik ve stabilite oluşturulması açısından çok dikkatli analiz
edilmelidir. Problemler genel olarak dişlerin lingual yönde negatif
tork almasından dolayı oluşmaktadır. Üçüncü olarak, önemli ölçüde
ki diş boyutları arasında ki tutarsızlık/farklılıklardır. Bu gibi durumlarda
Clearfix tedavisinin haricinde restoratif uygulamaların gündeme
gelmesi söz konusu olabilir. Dördüncü olarak, periodental
dokuların durumunun analiz edilmesidir, aksi takdirde arzu edilen
diş hareketleri oluşmayacaktır. Aynı şekilde periodontal yetersizliklerin
olduğu kısımlarda diş hareketi uygulanmaya çalışılması aşırı
tipping ile sonuçlanacaktır, buna dikkat edilmelidir.
Tüm boşlukların kapatılması gereken vakalarında, tedavi sonrası stabilite,
uzun vadeli istikrarın anahtarıdır. Bu tedavi öncesinde ve sonrasında
önemli bir tartışma noktasıdır.

Planlama Notları
2.1 Clearfix sisteminde, protüze olan dişlerin retrüze edilerek boşlukların
kapatılması en efektiv araçlardan biridir. Kesicilerin aşırı retrüze
edilmesini talep etmemeye dikkat edilmelisiniz. Aynı şekilde dental
arkın simetrisinin korunması da boşlukların kapatılması kadar önemlidir.
Eğer minik bir diş boyutu asimetrisi bulunuyorsa, aynı oranda
simetri edecek İPR uygulanması ark geometrisinin düzenleşmesini
sağlayacaktır. Aksi takdirde, posterior bölgede kapanışa etki edebilecek
unsurlar ile de karşılaşabilinir.
2.2 Diş boyutlarında asimetriklik/uyuşmazlık olduğu vakalarda tüm
boşlukları kapatmak mümkün olmayabilir.
Genel olarak bu durum, maksilar lateralin genel ortalamadan kısa
olduğu durumlarda ortaya çıkar.
Bu durumda çoğu uzman, lateral kesicinin 1/3 kadarında mesial
ve 2/3 kadar distalde boşluk bırakılmasını tercih etmektedir. Fakat
bu referanslar hastadan hastaya değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır.
2.3 Eğer yetersiz overjet, üst ön retraksiyonu engelliyorsa, uygulaması
gereken tedavi yaklaşımı, önce İPR ile çalışma alanını yaratarak, kesicilerin
geri çekilmesidir. Ortaya çıkan over jet üst geri çekilmeye izin
verecektir.
2.4 Vücutsal hareket ile tipping sağlanarak tüm boşlukların kapatılması
Clearfix uygulaması için bir handikap olabilir. Bu sebeple, bu
durumlarda harici ekipmanların kullanımı söz konusu olabilir. Segmente
ark tekniği ve tellerin kullanımı söz konusu olabilecek bu
vakalarda hastaya bilgi verilmesi gerekmektedir.
2.5 Büyük bölgesel boşlukların olduğu ve tümünün kapatılamadığı
durumlarda ya da arzu edilen kadar kapatılamadığında,
opsiyonumuz restoratif çalışma öncesi dişi planlanan yerine
getirmek olmalıdır. Restorativ uygulamalanın kullanılacağı
vakalarda dişlerin hassas bir şekilde hareket ettirilmesi ya da
oluşan istemsiz angulasyonlar sorun teşkil etmemektedir.
2.6 6 mm den fazla olan diastema vakalarında, tüm dişlerin hareket
ettirilmesi uygun değildir. Bunun yerine bölgesel ya da karar verilen
2-4 dişin hareket ettirilmesi daha uygundur. Örneğin, kaninin
geri çekilmesi sözkonusu ise alanı kapatmadan bunu yapmak
daha doğrudur. Premolarlarda ataçman kullanımı ankoraj yardımı
sağlarken devrilmesine sebep olabilir. Bu sebeple harici ekipmanların
kullanımı söz konusu olabililir.

Klinik Notlar
Tedavi Aşamaları
Tedavi aşamalarının belirlenmesi hedeflere ulaşmada önemli bir
anahtadır. Arzu edilen diş hareketlerinin baştan finale kadar sıralanması
işlemlerine bu ismi veriyoruz. Örneğin, anterior-posterior
distalizasyonu içeren bir tedavinin planlanması ve aşamaları, intrüzyon
yada ekstrüzyon edilecek olan bir vakadan çok farklı tedavi
aşamalandırılmasına sahiptir.
Bir başka örnek, çarpışıklık vakalarında önce daha bukkalde olan
dişlere hareket verilir ve sonrasında daha lingual de kalan dişlerin
hareketine geçilir. Tedavi planlamasını anteriordan full arka çevirdiğimizde
İPR uygulaması mesafe açmak için gündeme gelmektedir.
Distalizasyon ve mesializyon hareketleri tedavi steplerini radikal
artırır. Tedavi mekaniğinde ankoraj kullanılması zorunluluğu sebebiyle,
tek seferde hareket ettirilen diş sayısı da minimum durumdadır.Ankrojı
artırmak için gerekli olan durumlarda harici ekipmanların
kullanılması da gündeme gelebilir.
Daha az kestirilebilen hareketlerin tedavinin sonuna doğru bırakılması
daha uygun bir yöntem olacaktır. Örneğin; rotasyonlar, ekstrüzyonlar
molar dişlerin angulasyon verilmesi vs.Bu şekilde daha
kestirilebilir diş hareketleri sağlanabilir.

Posted in GenelTagged , , , , Leave a Comment on Tedavi Protokolleri – Diastema (Dişlerin arasında mesafe olması)