Tedavi Protokolleri – Derin Kapanış

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde, dar ark ortodonti tedavisini yapan hekimler 2 e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Tecrübeli (+30 Vaka)

7.1 Ataçmanlar ile intrüzyon
7.2 Derin kapanış korunur, estetik düzeltme sağlanır
7.3 Cleafix düzenleme sonrası posterior restorasyonlar
7.4 Clearfix ve ek olarak Posterior ekstrüzyon(Harici ekipman
kullanımı ile)

C) Yeni Uygulayıcı (0-10 Vaka)

7.1 Ataçmanlar ile intrüzyon
7.2 Derin kapanış korunur, estetik düzeltme
sağlanır

Vertikal düzlemde ki problemlerin genel adı derin kapanış olarak
tanımlanır. Okluzal fonksiyonun düzenlenmesi adına derin kapanışın
kapanması önemlidir. Derin kapanışın düzenlenmesi ile oklüzyon
balansı da düzenlenir.
Bazı Class II vakalarında dişler palatal mukozada
pekte istenmeyen yerlerde çıkagelebilir
Bu problemi çözmek için Spee eğrisinin alt keserlerin intrüzyonu ile
birlikte seviyelemek gerekebilir.
Özellikle yetişkin hastalarda görülen derin kapanışın bir diğer sebebi
posterior bölgede görülebilecek düzensiz dizilimler olabilir.
Hasta yaşına ve alışkınlıklarına bağlı olarak parafonksiyonel davranışlar
görülebilir. İşte tam bu nokta da Bruksizim karşımıza sık
olarak çıkabilir. Ek olarak, mandibulanın ileri yada geriye doğru
rotasyonu da derin kapanışa sebep olabilir. Bu tip vakaların çoğunluğunda
geniş kapsamlı posterior-anterior tedavi yaklaşımı gerekir.
Sonuç olarak, hastaya olası tedavi yaklaşımlarını izah ederken
bunların üzerinde dikkatlice durulmasını tavsiye ediyoruz.
Planlama Notları
7.1 Clearfix sistemi, çok başarılı bir şekilde keserleri intrüze
edebilir. Özellikle alt keserleri. Burdaki başarının sırrı, plakların ağızda
sıkı sıkıya oturmasını sağlayacak olan molar bölgede ki ek ataçmanların
konumlanmış olmasıdır.
7.2 Bazı durumlarda, hasta ve klinisyen derin ısırığı korumayı
seçebilir. Bu vakalarda hastaya, estetik uyum sağlansa da işlevsel oklüzyonun
devam edeceğini bildirmek önemlidir.
7.3 Clearfix tedavisi posterior restorasyonlar ve harici ekipmanların
kullanımı ile kombine edilebilir. Posterior ekstrüzyonların
sadece plak ile uygulanmasından kaçınılmalıdır. Restorativ uygulamalar
ile kombine olunacak tedavi de ideal olanı tedavinin bitirilmesi
ile restorasyon çalışmalarına hazırlanmaktır
7.4 Posterior ekstrüzyon ile harici ekipmanların kullanımı; vertikal
elastiklerin butonlara bağlanması ve ters ark teli kullanımı söz
konusu olabilir. Sadece ataçmanlar ile ekstrüzyondan kaçınılmalıdır.

Klinik Notlar

Ataçmanlar

Clearfix sisteminde, ataçmanlar kompozit dolgu yardımı ile dişler
üzerinde konumlandırılır. Bu kompozit ataçmanlar, tedavide kullanılan
plakların bu dişler üzerindeki hareketini veya sıkılığını arttırmak
için dişler üzerinde momenti artırmak üzere konumlandırılırlar.
Ataçmanlar, butonlar veya diğer harici yardımcı bağlantılar ile
karıştırılmamalıdır..
Ellipsoid ataçmanlar, intrüzyon, ekstrüzyon ya da rotasyon gerekli
olan durumlarda kullanılabilir.
Dikdörtgen ataşmanlar; önemli dikey veya rotasyon hareketlerinin
yokluğunda aletin retantion’u (sıkı sıkıya oturması)’nı artırmak için
kullanılır. Genellikle çekimli vakalarda çekim alanına bitişik dişlerin
her birine yerleştirilirler

 

Posted in Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir