Tedavi Protokolleri – Class III

 

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman (+30 Vaka)

5.1 Class III korunur, estetik düzeltme sağlanır düzeltme sağlanır
5.2 Diş Çekimi/Kamuflaj
5.3 Restorasyon amacıyla üst keserler mesialize edilir.
(yada vestibüle doğru hareket)
5.4 IPR sonrası distalizasyon( ya da linguale doğru hareket)
5.5 Cerrahi müdahale ve sonrasında Clearfix
5.6 Diş çekimi ve sonrasında Class III elastik kullanımı

B) Tecrübeli (30-10 Vaka)

5.1 Class III korunur, estetik düzeltme sağlanır
5.2 Diş Çekimi/Kamuflaj
5.3 Restorasyon amacıyla üst keserler mesialize edilir.
(yada vestibüle doğru hareket)
5.4 IPR sonrası distalizasyon( ya da linguale doğru
hareket)

C) Yeni Uygulayıcı

5.1 Class III korunur, estetik düzeltme sağlanır düzeltme sağlanır

 

Class III

 

Class III vakalar iskeletsel ve dental olmak üzere iki türde incelenir.
Sonuç olarak Orta yüz hatası yada maxillanın normalden önde olması
olarak tanımlanır.
Not etmekte fayda var, Class III vakaların büyük çoğunlu iskeletseldir.
Genel olarak agresif protüze olmuş üst keserlerin ve protüze olmuş
alt keserlerin görüldüğü vakalardır. İskeletsel olanların tedavisi cerrahi
müdahale gerektirir.
Class III vakaları, oklüzyon ilişkisine bağlı olarak dental kamuflaj yöntemi
ile de tedavi edilebilir. Bu durumda, mevcut olan herhangi bir
diş telafisi düzeltilmemekte ve alttaki tutarsızlığı maskelemek için
gerekli diş hareketleri yapılır. Bu temel yaklaşım farkından dolayı, bir
Sınıf III malokluzyon olan bir hastayı başarılı bir şekilde tedavi etmek
için sorunun doğasını belirlemek ve hastanın beklentilerinin belirlenmesi
büyük önem taşımaktadır.
Class III hastalarda sentrik okluzyon ve başa başa kapanış çok sık
görülür. Bu kayma sebebiyle anterior okluzal ilişkilerden hasta rahatsız
olabilir ve daha rahat bir kapanış/pozisyonlama arzu edebilir.
Kayma miktarının ve yönünün tam belirlenmesi; tedavi opsiyonun
belirlenmesindeki anahtardır. Bu tanımlamalara göre hastaya cerrahi
müdahale ya da cerrahisiz tedavi önerilir.
Planlama Notları
5.1 Amaç; Class III elastikleri kullanarak üst keserleri ilerleterek positiv
overjet oluşturmak ve alt keserleri retrüze etmektir. Genel olarak,
üst anterior da çarpışıklık ve yeterli periodontum destek vardır dişleri
hizalamaya yardımcı olacak.
5.2 Üst çenede yetersiz ark uzunluğu bulunuyorsa, kasıtlı olarak
mesafe oluşturarak positif overjet sağlanır ve restorativ uygulamalar
ile tedavinin bitirilmesi sağlanır. Restorativ uygulamalar öncesi,
teknisyen ve lab ile arzu edilen dişlerin gerekli yerlere gelmesi
görüşülebilr.
5.3 Alt çenede dişleri geri çekmek ya da distalize etmek için yer darlığı
var ise, yer sağlanması amacıyla diş çekimi yapılır.Çekimli vakalarda,
kök paraleliği sağlamanın tedavinin başarısında önemli olduğunun
bilincinde olunmalıdır. Ayrıca Class III elastiklerinin ve harici ekipman/sabit
ortodontik tedavi ekipmanlarının kullanımı gerekli olabilir
kök paralelliğini korumak adına..
5.4 Eğer yer darlığı var ise ve diş çekimi uygun değilse, İPR tekniği
kullanılabilir. Aynı şekilde kaninden molara olan bölgenin distalizasyonu
yada geri çekilmesi de bir başka opsiyon olabilir. Kaninleri geri
çekmek için distalinden IPR uygulamak daha iyi bir Class I ilişkisi
sağlamak adına önemli olabilir. Eğer kaninler zaten Class I ise fakat
yetersiz overjet var ise, İPR kullanımı yine söz konusu olabilir.
5.5 Bazı vakalarda, pozitiv overjet dental kamuflaj ile daha iyi bir hale
getirilemez, hatta diş çekimleri ile bile de. Cerrahi müdahale olmadan
çözülemeyecek bu vakalarda, estetik bir hizalama tek çözüm olabilir.
Tedavi sonunda hasta beklentilerinin karşılanmaması durumuna
hazırlıklı olmak adına cerrahi müdahale opsiyonları da daha Clearfix
tedavisine başlamadan hastaya aktarılmalıdır.
5.6 Clearfix Şeffaf Plak yaklaşımı ile ortognatik cerrahi kombine
edilebilir; başlangıç olarak plaklar ile hizalanma ve ark koordinasyonu
sağlandıktan sonra devamında ortognatik cerrahi müdahale
takip edilebilir. Sabit ortodontik braket tedavisi genellikte cerrahi
müdahalenin hemen öncesi ark mesafesini kontrol etmek amacıyla

ve paslanmaz çelik tellerin braketler içine pasif olarak oturması ile
yapılır.
5.7 Bazı Class III vakaları, diş çekimi ve devamında dental kamuflaj
ile çözülebilir Clearfix bu vakalarda başlangıç hizalanması için ve
mesafe kapatılması için kullanılabilir. Dişlerin final kök pozisyonuna
bağlı olarak, segmente ark tekniği kullanılarak diş kökleri optimize
edilebilir.
5.8 Cerrahi müdahale ve diş çekimi arzu etmeyen hastalarda posterior
ilişki değiştirilmeden estetik bir hizalanma sağlanabilir.Bu durumda
Clearfix sistemi sadece estetik bir ark elde etmeyi sağlarken,
olabildiğince kapanış ilişkileri korunur.

Posted in Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir