Tedavi Protokolleri – Class II

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman (+30 Vaka)

4.1 Class II korunur, estetik düzeltme sağlanır düzeltme sağlanır
4.2 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı sonrası Clearfix tedavisine geçilebilir
4.3 IPR Kanin Molar Arası
4.4 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı sonrası Clearfix tedavisine geçilebilir
4.5 Ameliyat öncesi Clearfix tedavi uygulanabilir. Sonrasında ameliyat uygulanabilir.
Clearfix tedavisine geçilebilir
4.6 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı söz konusu
4.7 Distalizasyon ile Class II düzeltilir, Class II elastikleri veya İPR kullanılır
4.8 IPR Kanin -Molar Arası
4.9 Class II korunur, estetik düzeltme sağlanır Clearfix tedavisine geçilebilir

B) Tecrübeli (30-10 Vaka)

4.1 Class II korunur, estetik düzeltme sağlanır
4.2 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı sonrası
Clearfix tedavisine geçilebilir
4.3IPR Kanin Molar Arası
4.4 Diş çekimi, harici ekipmanların kullanımı sonrası
Clearfix tedavisine geçilebilir

C)Yeni Uygulayıcı

4.1 Class II korunur, estetik düzeltme sağlanır düzeltme sağlanır

 

Class II

Üst ve alt birinci molar dişlerin uyumu oklüzyonun temel taşını
oluşturur.Üst çenede birinci moların mesio-bukkal tüberkülü, alt
çenede bukkal fossanın mesialini tıkadığında Sınıf II molar ilişki ortaya
çıkar.
Sonuç olarak, bütün üst dişler, alt arktaki muadillerinden daha ileri
doğru eğilimli olurlar. Premolar ve köpek dişleri düzgün şekilde iç
içe geçmiş değildir ve üst dişler alt keserlerin çok ilerisindedir ya da
fazladan protüze olmuşlardır.
Çoğu Class II malokluzyonda üst kesiciler prokline olmuşlardır (ileri
doğru kaymışlardır ve tork açıları artmıştır.) ve sonuç olarak artmış
bir overjet ile karşı karşıya gelinir. Bu vakalara Class II-Subdivizyon 1
adı verilir.
Bazı Class II vakalarında üst keserler retrüzyona uğramışlardır. (negatif
tork, aşırı dik açılandırma) Sonuç olarak, santrallerde normale
yakın bir overjet görünür. Fakat lateraller genel olarak prokline
olmuşlardır. Bu sınıfa da Class II Subdivizyon 2 adı verilir. Bu sebeple,
sağ ve sol taraftaki molar ilişkide farklılaşmalar görülür. Sağ tarafta
Class II ve sol tarafta Class I gözüken vakalar Class II subdivizyon sağ
olarak tanımlanır. Class II subdivizyon sol ise, sol tarafta tek taraflı
Class II gözükmesi durumudur. Bu vakalarda genel olarak orta hat
düzensizlik gösterir.

Class II molar ilişki farklı şiddetlere sahiptir. Kapanıştaki düzensizlik
1–2 mm (hafif Class II) 3 mm’ye kadar (end-on Class II) to 6 mm
(full cusp Class II), ya da daha fazla. Efekt olarak anterior okluzyonda
düzensizlikler gözükür, artmış overjet de çoğu vakada sabittir.
Class II molar ilişki; dental yada iskeletsel sorunlara işarettir. Dental
Class II vakaları şu şekilde tanımlayabiliriz; ikinci moların erken kayıp
edilmesinden ötürü, üst birinci molarların mesiale doğru sürüklenmiştir.
Eğer anterior da artmış-büyük overjet var ise ya da üst keserler
pozitiv tork almışlar ise (geriye doğru eğilmişler ise) bu çok büyük
ihtimalle iskeletsel Class II vakası olarak tanımlanacaktır. Lateral sefolometrik
kafa filmi kullanarak sagital düzlenim tanısı yapılabilir.
Lateral sefolometrik film yokluğunda, profil resimleri de belirli bir yol
haritası çıkarabilir. İncelenmesi gereken üst ve alt çene konumları ve
dudak ilişkileri olacaktır. İskeletsel Class II vakaları genelde convex
profile sahiptir ve alt çene genel olarak üst çeneden daha geridedir.
Class II vakanın tedavisinde, yaş ve büyüme potansiyeli öncelikli
olarak değerlendirilecek parametreler arasındadır. Büyüme çağında
ki Class II vakalarında, tedavinin başarılı tamamlanması için büyüme
çağına uygun revizyonlara sahivp bir tedavi planlaması yapılmalıdır.
Bunlara headgear (başa takılan aparatlar, herbst uygulamaları ve
twin block uygulamaları ve bionator örnek verilebilir.
Tedavinin ilk amacı; Class II ilişkiyi Class I haline getirmek olmalıdır.
Sagital problemler çözüldükten sonra hizalanma problemleri çok
basite indirgenebilir.
Büyümeyen yetişkin Sınıf II vakasının tedavisi temelde altta yatan
iskelet tutarsızlığının düzeltilmesinin istendiği veya hastanın kaygılarını
gidermek için bir diş kamuflajı çözeltisi yeterli olup olmadığına
bağlı olacaktır.İskelet tutarsızlığının düzeltilmesi isteniyorsa,
ortognatik cerrahi en doğru çözümdür.

Planlama Notları

4.1 Üst çenede 2 premoların çekimi ve alt çenede 2 premoların
çekimi sonrası, Clearfix tedavisi ve harici ekipmanların kullanımı
söz konusudur. Bu düzenleme, Aligner ve Sabit tedavide uzman
klinisyenler tarafından uygulanmalıdır. Tedavinin amacı, Class I kanin
ilişkisine sahip olmak ve molarlarda full Class II ilişkisi, optimum overbite
ve overjet ilişkisi olacaktır.
4.2 Üst dişlerin distalizasyonunda, Class II elastiklerinin kullanımı
ile ankoraj sağlanarak, anterior Class I ilişkisi ve iyi anterior overjet
ilişkisi sağlanabilir.
Distalizasyon vakalarının tedavisi ortalamadan çok daha uzun
sürmektedir. Sebebi çok daha fazla dişin hareket ettirilecek olması ve
aligner mekaniğinin aynı anda bütün dişleri hareket ettirmeye izin
veren bir mekaniğe sahip olmamasıdır. Sonuç olarak hasta korperasyonu
ve motivasyonu tedavinin başarıyla tamamlanması adına
çok önemlidir. Üst molar dişler distalize edileceği zaman, posterior
oklüzyon yükseltileri oluşabilir. Relapsı önlemek amacıyla, tedavinin
sonunda okluzyonun balanslanması adına okluzal mölleme yapılması
gerekebilir.
4.3 Molarları Class II’de bırakmak ve kanin ilişkisini
Class I haline getirmek (distalizasyon ile) amaç edinilir.
4.4 Molar ve kanin Class II ilişkisi aynen korunur, sadece anterior
keserlerin estetik sıralanmasına fokuslanır. Aynı şekilde anterior overjet’de
mevcut haliyle korunur. Overjetin aynı şekilde bırakılmasıyla
relaps sorununu bloke etmiş olursun.
4.5 Cerrahi müdahale öncesi Clearfix tedavisiyle ideal sıralanma ve
arklar arasında birbiriyle koordineli bir okluzyon sağlanır.Ameliyatta
yapılacak müdahaleye uygun bir Clearfix Planlaması burda sözkonusu
olacaktır.Ameliyat öncesi harici ekipmanların kullanımı da söz
konusu olabilir.Bu şekilde ark uzunluğu korunabilir.Bu durumlarda
paslanmaz çelik tel kullanılır ve aktivasyon verilmez.Pasiftir
4.6 Üst ve alt çeneden iki premoların çekimli olduğu durumlarda, tedavinin
arzu edilen şekilde bitirilmesi amacıyla harici ekipmanların
kullanımı ya da Clearfix ile kombine edilmesi söz konusu olabilir.
Oluşabilecek komplikasyonlar ve relaps tehlikesi nedeniyle bu uygulamayı
harici ekipman ve Clearfix tedavisinde uzman (kısaca Ortodontist)
in uygulaması önerilir.
4.7 Üst posterior dişlerin distalizasyonu ile Class II molar ilişkinin
düzeltilmesinde, Class II elastik kullanımı ankoraj artırımını sağlar
ve kanin molar arasının distalizasyonu overjet ilişkisini de düzeltir.
Distalizasyon vakaları genel ortalamadan çok daha uzun süren tedavi
sürelerine sahiptir.Bu sebeple hasta kolerasyonu ve motivasyonu
tedavinin başarılı bitirilmesi adına önemli bir kriter olarak
önümüze çıkar.
4.8 Molarları Class II ilişkisinde bırakmak ve posterior distalizasyon
ile kanin ve anterior alanda düzenleme sağlanabilir.Kısacası sadece
kanin bölgesini Class I haline getirmeye fokuslanırız.Tedavinin
başarısının korunması adına, anterior overjet ilişkisini değiştirmemek
faydalı olacaktır; relapsı önlemek amacıyla.
4.9 Eğer orthognatik cerrahi red edilirse, estetik ark dizilimi bir diğer
tedavi amacı olabilir. Bu durumda, molar ve kanin Class II ilişkisi
korunur ve sadece anterior dişlerin düzgün hizalanmasına fokuslanır.
Aynı şekilde; relapsı önlemek amacıyla, tedavinin başarısının korunması
adına, anterior overjet ilişkisini değiştirmemek faydalı olacaktır;

Posted in Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir