Tedavi Protokolleri – Çapraz Kapanış

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman (+30 Vaka)

3.1 Anterior Çapraz Kapanış
3.2 Ekspansiyon ve karşıt çenede balanslama
3.3 Çapraz kapanış korunur, Estetik hizalanma
sağlanır
3.4 Expansion Ve karşıt çenede balanslama
3.5 Anterior Class III
3.6 Ameliyat ile genişletme sonrası Clearfix
3.7 Anterior Limitli TX (4-6 mm arası)

B) Tecrübeli

3.1 Anterior Çapraz Kapanış
3.2 Ekspansiyon ve karşıt çenede balanslama
3.3 Çapraz kapanış korunur, Estetik hizalanma sağlanır
3.4 Expansion Ve karşıt çenede balanslama

C)Yeni Uygulayıcı

3.1 Anterior Çapraz Kapanış

 

 Çapraz Kapanış

Maxillar dişlerin mandibular dişlerle oklüzal ilişkisinde daha bukkal
de yada lingual de olması durumuna çapraz kapanış diyoruz. Önemli
olan çapraz kapanışın sebeplerinin belirlenmesi ve bunla birlikte tedavi
planının düzenlenmesidir. Aksi halde başarısızlık olasıdır.
Dental çapraz kapanış genel olarak tek taraflı görülür. Mandibula
da ki bazı düzensizliklerin sonucu her iki tarafta da çapraz kapanış
görülebilir. Maksilar lingual çapraz kapanışta, maksiler dişler palatinale
doğru devrilirler. Bunun sonucu palatinalde ki insizaller, bukkal
deki insizallerinden daha uzundur.
İskeletsel çapraz kapanış genel olarak; dar üst çene veya geniş alt
çene olarak tanımlanabilir. Dişlerin eksen eğimleri normal gözükebilir
fakat söz konusu düzensizlikten ötürü arklar birbirine kordine
değildir. İskeletsel çapraz kapanışın düzeltilmesi çoğu yetişkin
hasta da ameliyat ile mümkündür. Çoçuklar da ise rapid palatal ekspansiyon
yöntemi ile bu problem aşılabilir. Bazı yetişkinlerde,( genel
olarak 18-40 yaş arası ) rapid palatal ekspansiyon tekniğinin yanıt
verdiğini de eklemekte fayda var.
Dental ve iskeletsel çapraz kapanış mandibular çenenin transverse
düzlemde ve A-P düzlemin de kaymasına sebep olur. Söz konusu
kayma, okluzal ilişkiyi etkileyerek çapraz kapanışa sebep olur. Bu
zorunlu kuvvetlerden dolayı hastanın mandibulası yan ya da ileri
yöne doğru kayar. Bakınız Figur A- Figür B.
Planlama Notları
3.1 Anterior çapraz kapanışta, yerinden olmuş dişlerin doğru
konuma getirilmesiyle sorun düzeltilir. Bu tek bir arkta ya da her iki
arkta da olabilir. Çapraz kapanışın olduğu bölgede yeterli interproksimal
alan bulunduğundan emin olunması önemlidir. Sebebi;
bitişik dişlerin doğru konuma hareket etmesini engellememesi için.
Crossbite atlanırken, dişin etrafındaki boşluğu iyi analiz edin. Şiddetli
derin kapanışlarda “Kapanış Tümseği” oluşturmak kapanışın düzenlenmesine
fayda sağlayabilir.
3.2 Bukkal yönde yer değiştirmiş dişler, karşıt çenedeki dişin lingual/bukkal
yönde hareket ettirilmesi ile de düzenlenebilir. Bu
işlemi gerçekleştirmek için yeteri kadar yerin olduğuna emin olun.
Bazı posterior çapraz kapanış vakalarında İPR ve distalizasyon uygulamaları
başarılı sonuçlar verebilir. Distalizasyon sonucu yeni oklüzal
ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla tedavi sonunda
okluzal mölleme yapılabilir. Çapraz kapanışın durumuna-şiddetine
bağlı olarak ısırma tümseği oluşturmak faydalı olabilir. Çünkü,
kapanış etkileşimi anteriordaki ilişkilerin değişmesi sebebiyle daha
farklı bir kapanuş konumu oluşabilir.Posterior bölgeden başlayıp
kanine kadar oluşan çapraz kapanış vakalarına dikkatle muamele
edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken faktörler çapraz bölgedeki diş
sayısı ve hastanın periodontal sağlığıdır.
3.3 Hastanın cerrahi müdahaleyi reddetmesi durumunda, 4-6 mm
arasında ki çarpışıklıklarda çapraz kapanışa müdahale etmeden sadece
anterior da estetik bir gülüş sağlanması ile de mümkün kılınabilir.
3.4 Lingual yönde yer değiştirmiş dişlerin ekspansiyon tekniği ile
doğru konumlandırılması mümkündür. Karşıt çene deki oklüzal
balans da durumu etkileyecektir. Düzeltmenin yapılabilmesi için yeteri
kadar yerin olduğuna emin olun. Bazı posterior çaprazkapanış
vakaları, distalizasyon ve İPR tekniği ile yeteri kadar yer sağlanıp ideal
ilişki sağlanabilir. Oklüzal mölleme bu durumlarda kullanılabilecek
bir teknik olarak önümüze çıkar. Isırma tümseğinin çapraz kapanışın düzeltilmesinde yardımcı bir teknik olarak kullanılmasında fayda var.
3.5 Önemli olan anterior çapraz kapanışın dental mi yada iskeletsel mi
olduğunun tanımını yapabilmektir.Çünkü iskeletsel çapraz kapanışta
ek olarak çenenin hizalanması da tedavi planlamasına katılması
gerekir.Önemli olan bir başka konu ise kapanış etkileşiminin kontrol
edilmesidir.Çünkü kapanılş ilişkisi anteriordaki ilişkilerin birbirine
olan ilişkilerinin değişmesi sebebiyle daha farklı bir kapanış konumuna
getirebilir.Detaylar için Klass 3 vakalara bakınız.
3.6 İskeletsel çapraz kapanış; dar üst çene ve geniş alt çene olarak
tanımlanabilir.Dişlerin eksen eğimleri normal-ideal durumdadır fakat
ark boyutlarında ki düzensizliklerden ötürü dişler birbirine kordine
değildir.İskeletsel çapraz kapanış çoğu vaka da cerrahi müdahaleye
gebedir.Cerrahi müdahale sonrası Clearfix Şeffaf Plak sistemi ile tedaviye
devam edilebilir.
3.7 4-6 mm arası anterior çarpışıklık düzeltilebilir; aşağı da olası durumları
inceleyiniz. Tedavi hedeflerini bu koşullara uygun belirleyiniz.
Görsel A Tedavi sırasında alt çenedeki mesafe kapatıldı, orta çizgi
düzeltildi fakat işaretli keserde başa baş kapanış ilişkisi oluşacak.
Görsel B Başabaş kapanış düzeltildi fakat tedavi sonrası orta hattın
kayması ile sonuçlanacak.

Posted in Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir