Tedavi Protokolleri – Çapraşıklık

carpisiklik tedavi yöntemleri
carpisiklik endikasyonlar

Clearfix Şeffaf Plak sisteminde uygulama yapan hekimler 3′ e ayrılır. A) Uzman (+30 Vaka) B) Tecrübeli C) Yeni Uygulayıcı. Ve hekim tarafından uygulanabilecek tedavi yöntemleri de yukarıda bahsedilen endikasyonlar ile sınırlıdır.

A) Uzman

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR
1.2 Alt Kesici Çekimi
1.3 Distalizasyon
1.4 Premolar Çekimli Tedavi

B) Tecrübeli

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR
1.2 Alt Kesici Çekimi
1.3 Distalizasyon

C) Yeni Uygulayıcı

1.1 Ekspansiyon/ Protrüzyon/ IPR

 

Çarpışıklık, en sık karşılaşılan malokluzyon tipidir. Genel olarak, orta
seviyede ki çarpışıklık 2-4 mm; proklinasyon, ark genişletme ya da ek
olarak İPR kullanarak çözülebilir.Şiddetli çarpışıklık > 6 mm; ark genişletme,
proklinasyon, İPR ve ek olarak diş çekimi gerekli olan vakalar
için tanımlanmıştır.Şiddetli çarpışıklık genel olarak ekspansiyon,
proklinasyon, İPR, distalizasyon ve diş çekimi kombinasyonlarını
içermektedir.
Ark genişliğine ve kapanış ilişkisine bağlı olarak (düzgün kapanış
yada ters kapanış), ekspansiyon miktarı ve proklinasyon miktarı
ile birlikte arkı balanslayacak İPR miktarı da ortaya konabilir. Diş
çekimleri anterior-posterior dişlerin kapanış ilişkilerini değiştirebilir.
Genel olarak, hasta yüz profili, ark formu, dişlerin boyutları ve bukkal
angle ilişkisi ile birlikte tedavi planlamasına karar verilir.

Planlama Notları

1.1 Ekpansiyon ve proklinasyon orta şiddetli çarpışıklık vakalarını
çözmek üzere Clearfix Full hizmetinde yer alır. IPR aynı şekilde yer
azlığı durumlarında sıkça kullanılır.Ekspansiyon ve proklinasyon
miktarı hastanın ark formu( dar, omega, kare) periodontal durumu ve
diş boyları/kalınlıkları göz önüne alınarak planlanır.Not: Ekpansiyon
miktarı/ bölgesi, proklinasyon veya İPR miktarı belirlenirken
hastanın periodontal durumu göz önüne alınır. Başlangıçta ki ark
formu ve periodontal durum hasta ile beraber konsülte edilmelidir.
Eğer yeterli periodontal destek var ise, ark formuna uygun eks
pansiyon ve proklinasyon tedavi hedeflerine eklenebilir. Eğer periodontal
destek minimum seviyede ise, daha az ekspansiyon ve proklinasyon
ile bununla birlikte daha fazla İPR ve diş çekimi gerekebilir.
İPR tedavi planlamasına uygulanacak ise diş boyutları dikkatlice
incelenmelidir. İPR miktarının overjet ilişkisini de düzenleyecek
miktarda uygulanması çok önemlidir.
1.2 Alt kesici çekimlerinde, diş boyutları, kapanış ilişkisi ve overjet
durumları dikkatlice incelenir.Tek kesici alt çene çekimli vakalar
genel olarak Class 1 ya da orta zorlukta ki Class 2 vakalarıdır. Orta
seviyede ki çarpışıklıkta, alt keserlerde 2-4 mm arası çarpışıklık,
üst çene de 0-2 arası çarpışıklık genel olarak görülürDiş boyutları,
diş eksikliği; lateral eksikliğinde ya da cüce lateral durumlarında,
İPR uygulanmadan da çözüme gidilebilir. Gerekli kriterler;
Diş çekimi uygulanmadan önce, tedavi sonundaki set-up halinin
oklüzyonal ilişkisi kabul edilebilir durumda olmalıdır. Önemli bir not
olarak eklemekte fayda var; interproximal mesafe diş eksenlerine
göre değişebilir durumdadır. Öyle ki sabit tedavide de çekimli tedavi
uygulandığında, çekim boşluklarını kapatmak üzere dişlere angulasyon
uygulanmaktadır. Eğer planlanandan fazla mesafe kaldıysa
yada kötü pozisyonlanmış diş kökleri var ise, angulasyon durumu konsülte
edilmelidir. Bu yüzden, çekimli vakalarda çekim boşluklarının
kapatılmasında kök paralelliği iyi analiz edilmelidir.Spesifik dikdörtgen
ataçmanların kullanımı angulasyon kontrolünü maksimize eder.
Tedavinin sonunda, istenmeyen angulasyon hareketleri mevcut ise,
harici ekipmanların kullanımı ile bu problemler giderilebilir.Tedaviye
başlamadan önce hastaya bunların izah edilmesini önemli görüyoruz.
1.3 Üst çene de distalizasyon çarpışıklık durumunu düşürebilir veya
anterior-posterior dişlerin kapanış ilişkisini değiştirebilir. Çarpışıklık
seviyesini düşürmek için distalizasyon kullanılacak ise, posterior
bukkal dişlerin oklüzyon ilişkisi sebebiyle overjet miktarı azalmayabilir.
Alt çene de ki dişlerin distalizasyonu çok tercih edilir bir tedavi
opsiyonu değildir. Tedavi planlamasına distalizasyon eklenmesi durumunda,
Clearfix tedavi süresi önemli şekilde artacaktır.
1.4 Premolar çekimi söz konusu ise, harici ekipmanların ya da sabit
tedavi unsurlarının kullanımı söz konusu hale gelir; kök paralelliği
ve kalan açıklığın kapatılması durumları için. Tedavi planlamasında
çekim karar verilmişse, kanin ve premolar dişlerin başlangıç diş ekseni
konumları önemlidir. Ayrıca özellikle çekimli vakalarda, istemsiz
angulasyonların görülmesi çok olasıdır.
Bu yüzden, çekimli bölgenin kapatılmasında statik angulasyonlar
iyi analiz edilmelidir. Kare ataçmanlar angulasyonu korumaya
yardımcı olur. İstem dışı angulasyonların düzeltilmesi amacıyla tedavinin
sonunda harici ekimanların kullanımı söz konusu olabilir.
Class II ya da Class III çekimli vakalarda ankoraj kullanımının optimize
edilmesi amacıyla elastiklerin kullanımı söz konusu olabilir.

Klinik Notlar

IPR-Stripping
İPR ortodontiide çarpışıklık tedavisinmde sık kullanılan bir tekniktir.
İPR, çarpışıklık tedavisinde sık kullanılabilir, özellikle periodontal
desteğin az olduğu vakalarda, proklinasyon ve ekspansiyon minimum
miktarda uygulanır.

Genel olarak, eğer çarpışıklık durumu 3-4 mm den fazla ise, uzman
uygulayıcılar PVS slikon ölçü almadan önce de İPR uygulamaktadırlar.
Eğer 50 vakadan daha az Clearfix teknolojisine tanışıksanız, bizim
tarafımızdan belirlenecek İPR miktarlarına göre uygulamayı yapmanızı
öneririz..
Clearfix tedavi planlamasında spesifik İPR miktarları ve hangi stepte
uygulanacaği belirtilir. IPR işlemi manual strip, ipr diskleri ya da
yüksek-hızlı frezler ile uygulanabilir. Uygulama da dişlerin kontakt
yüzeylerinin birbirine bağlayıcı olmamasına ve İPR uygulanan
kısımda ki dişte, hareket etmesine uygun alanın açıldığına emin
olunmalıdır.

 

Posted in GenelTagged ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir